FNV Lokaal sterk in de regio:

Samen werken aan zichtbaarheid en resultaat

Image

Impressie: Regio Conferentie ZuidWest 30 maart 2023

FNV Rotterdam lokaal is maar één van de bijna honderd lokale netwerken die de vakbond kent. De problemen die we aanpakken zijn echter niet exclusief voor Rotterdam. Armoede komt helaas ook voor in vele andere steden, de energietransitie gaat iedereen in Nederland aan en inkomensongelijkheid en bestaansonzekerheid zien we overal.  Daarom is het belangrijk dat FNV Rotterdam de samenwerking opzoekt met vele andere netwerken in de regio. Om de samenhang en samenwerking te bevorderen vond er op 30 maart een regioconferentie plaats. Actieve kaderleden uit de netwerken Rotterdam Rijnmond, West-Brabant, Grensstreek Leistroom, Midden-Rijnland, Rijnstreek/Leiden, Midden Zeeland, Zeeuws Vlaanderen, Delta Noord, Delfland, Haagsteden en Zuid Holland Centraal zochten elkaar op in het Regiokantoor in Rotterdam Alexander om tot één gezamenlijk regioplan te komen en te bepalen hoe we vervolgens dat plan gaan vormgeven.

Dat gebeurde op een ludieke manier; door te schuiven met dozen. In 5 groepen werden op acht dozen per groep de belangrijkste doelstellingen opgeschreven. Vervolgens mocht iedere groep haar prioriteiten aangeven door de dozen te stapelen. De belangrijkste doelstelling bovenaan. Omdat diverse groepen meerdere zaken even belangrijk vonden ontstonden de meest bizarre bouwwerken.  Daarna moest ieder groep de bovenste drie dozen oppakken en uit alle gekozen dozen werd opnieuw een top drie samengesteld. Het koste aardig wat overtuigingskracht van de groepsvertegenwoordigers om hun verlanglijstje bovenaan te krijgen maar uiteindelijk stonden alle neuzen dezelfde kant op. Vergroting en ontwikkeling van het kader en vooral verjonging werden als meest belangrijke doelstelling gezien om veel te kunnen bereiken in de toekomst. Politieke beïnvloeding op gemeentelijk niveau maar ook in de regio en provinciaal was een duidelijke tweede. En dat door interessante en leerzame themabijeenkomsten te organiseren in bruisende vakbondshuizen. Wat dat betreft kunnen we als FNV Rotterdam lokaal jullie geruststellen. Er komen binnenkort twee informatieve themabijeenkomsten over de groeiende kloof tussen rijk en arm en toenemende bestaansonzekerheid.

Foto's Regio Conferentie ZuidWest 30 maart 2023