Vakbondsproof
bouwen 

Image
Vakbondsproof bouwen

Bij bouwprojecten zorgt de gemeente via de aanbesteding dat:

  1. Dat het project ook goede banen creëert, zeker ook voor de inwoners van Rotterdam. Dit geldt voor zowel de bouw als de exploitatie. De gemeente maakt hierover harde afspraken met het bedrijfsleven.
  2. Er volgens de correcte cao betaald wordt en er geen onderbetaling plaatsvindt door verkeerde inschaling en/of het niet goed toepassen van cao en bedrijfsregels.
  3. Vakbonden ongestoord toegang hebben tot de bouwplaats en er ruimte is voor een laagdrempelige goed bereikbare vakbondsplek op de bouwplaats
  4. Er voor de bouw een bouwpas wordt ingevoerd die naleving bevordert met daarop minimaal: NAW-gegevens, werkgever of opdrachtgever, geldende cao, functie, inschaling en certificeringen.
  5. Minimaal 75 procent van alle mensen die werken op het project hebben een contract voor onbepaalde tijd bij hoofd- c.q. onderaannemers.
  6. Geen belasting- en premieschoppen door A1 en ET verklaringen.
Image