Inclusieve arbeidsmarkt
Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid bij de FNV

Bij de FNV staan we voor een samenleving waarin iedereen gelijke kansen en rechten heeft en gelijkwaardig behandeld wordt. Wij streven ernaar om een afspiegeling te zijn van de maatschappij waarin we leven. We omarmen de verschillen tussen mensen en vinden dat elke stem gehoord moet worden.

Bij inclusie danst iedereen mee. De FNV zet zich in voor een samenleving en arbeidsmarkt zonder discriminatie in alle vormen. Voor een eerlijke en inclusieve arbeidsmarkt. Iedere burger, iedere werkende van Nederland is uniek, heeft eigen talenten en verdient gelijke kansen op de arbeidsmarkt.