Zuid-Holland verdient beter!

Lokaal FNV Rotterdam heeft een 5-puntenplan gemaakt voor de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland. Daarna heeft ze aan politieke partijen gevraagd of ze deze standpunten onderschrijven. De partijen die daar “ja” op zeiden zijn uitgenodigd in ons regionaal vakbondshuis om te vertellen hoe ze dit 5-puntenplan gaan invullen. Maar ook om, samen met onze achterban, te bespreken hoe we dan zoveel veel mogelijk mensen naar de stembus gaan krijgen om op deze partijen te gaan stemmen. Deze politieke kandidaten waren onze gast:

 • Lies van Aelst van de Socialistische Partij
 • Devie Badloe van het CDA
 • Simon Bleijenberg van Volt
 • Nol van Gerven van Groen links
 • Lars Klappe van de Partij van de Arbeid
 • Robert Jan Vonk van de Partij voor de Dieren 

Daarnaast waren er meer dan 50 mensen aanwezig om mee te doen aan het gesprek.

Eerst was er aandacht voor de FNV documentaire ‘Over Leven’ die op 7 maart in première gaat. Je kan de trailer terugzien op: https://youtu.be/kRujchnJx9c

Daarna was het woord aan vicevoorzitter FNV Kitty Jong. Zij gaf aan dat er geld genoeg is voor onze agendapunten. “Het is simpelweg een politieke keuze waar dat geld aan uitgegeven wordt. En dat geldt ook voor de Provincie. Rijksoverheid delegeert steeds meer taken en geldstomen naar gemeentes en provinciebesturen. De rol van de provincies is zeer belangrijk bijvoorbeeld bij de aanbestedingen in het openbaar vervoer”. Specifiek in Zuid-Holland zorgt het afscheid nemen van de kolen overslag en fossiele brandstof industrie voor uitdagingen bij het vinden van nieuwe banen met goede arbeidsomstandigheden. Tenslotte gaf Kitty aan hoe belangrijk de samenstelling van de, door de Provinciebestuurders gekozen, Eerste Kamer is voor het tegenhouden van niet-sociale wetten en regels.

Daarna mochten onze politieke gasten uitleggen wat hen zo aanspreekt in de standpunten van de FNV. Robert Jan Vonk van de PvdD trok een parallel met ons gedrag naar dieren. Respect voor dieren betekent vaak ook respect voor de zwakken in de samenleving, wat de rode draad is in de opvattingen van de FNV. Devie van het CDA ziet vooral aansluiting bij de openbaar vervoer- en woonopvattingen van de FNV. Vier woorden kwamen voor haar naar voren in het FNV-verhaal: fatsoen, kansen, bereikbaarheid en betaalbaarheid.  Lies van de SP wil heel graag publieke diensten weer terug in publieke handen en de aanpak van misstanden ten gevolge van de jarenlange privatisering van diensten ziet ze terug in alle 5 punten van de FNV. Lars van de PvdA noemt de afname van het vertrouwen in de politiek en is blij om samen met de FNV te proberen dit vertrouwen weer te herstellen. Voor hem is “betaalbaarheid” het sleutelwoord; betaalbare openbaar vervoer, betaalbare woningen en een betaalbare energietransitie. Het 5-puntenplan van de FNV kan bijna één op één gelegd worden op het programma van zijn partij. Hij heeft wel twijfels over de realiseerbaarheid, Zuid-Holland is nu eenmaal een rechtse provincie.  Simon van Volt gelooft in een gezamenlijke aanpak van de misstanden bijvoorbeeld op het gebied van wonen. Klimaatneutraal in 2020, een schone en bereikbare provincie staat voor zijn partij hoog in het vaandel en hij ziet deze idealen terug in het 5-puntenplan. Ook hij voelt de afstand van de burger tot de politiek.  Nol van Groen Links tenslotte vindt, naast de energietransitie, ook wonen het belangrijkste punt. Wonen is een grondrecht. Gelukkig vindt de FNV dat ook.

Alle partijen ondersteunen het 5-puntenplan van de FNV. CDA en Volt hebben alleen een voorbehoud ten aanzien van gratis openbaar vervoer. Kitty Jong vroeg zich daarop af of met zoveel eensgezindheid niet direct een coalitieakkoord gesmeed kon worden.

Na de pauze mengden de politici zich onder het publiek om in kleine groepjes manieren te bedenken om mensen naar de stembus te krijgen. We kunnen alle creatieve ideeën hier niet opsommen maar een paar van de beste willen we je toch niet onthouden:

 • In eigen omgeving mensen overtuigen om te gaan stemmen
 • Zichtbaar zijn op straat, luisteren naar de mensen
 • Partijen die vertrouwen hebben in de FNV met elkaar verbinden
 • Een presentje geven als je gaat stemmen; maak er een feestje van. Een nationale vrije dag?
 • Stemplicht weer invoeren
 • Mensen binnen hun eigen doelgroep inzetten, persoonlijke contacten onderhouden. Bellen!
 • Speerpunten (punt 2, 3 en 4 in het 5-puntenplan) via een nieuwsbrief toelichten
 • Voorlichting in het onderwijs over het belang van de Provinciale Statenverkiezingen en jongeren hun ouder laten overtuigen om te gaan stemmen
 • Meer ontmoetingsplaatsen in de buurten/wijken creëren om gesprekken te voeren

Met behulp van groene en rode A4-tjes werd uiteindelijk gepeild met welke ideeën de bezoekers aan de slag willen gaan. Bij bijna elk idee overheerste het groen.  Alleen de stemplicht weer invoeren stuitte op weerstand.  De partijen hebben hun steun toegezegd bij de uitvoering van de plannen.  We hebben een Whatsapp-groep (Zuid-Holland verdient beter) ingericht om elkaar te helpen bij de uitvoering van de plannen. Open deze link om deel te nemen aan de WhatsApp-groep: https://chat.whatsapp.com/JMRc9qmanEp6EL6CU0dnRX.

Wil je naast het uitvoeren van deze ideeën ook nog flyeren? Stuur dan een mail naar yasmine.houfaty@fnv.nl met je naam adres en het aantal flyers wat je wilt krijgen. Dan sturen we je die zo snel mogelijk toe.

5 punten Provinciale Staten verkiezingen

1. Goed werkgeverschap

Provincies hebben veel contacten met werkgevers, bijvoorbeeld bij aanbestedingen, vergunningverlening en subsidieverlening. De FNV roept de provincies op om deze contacten te benutten om werkgevers aan te spreken op goed werkgeverschap: eerlijk loon, vaste banen, gezond en veilig werk.

Image
Image

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er Provinciale Staten verkiezingen.

In mei 2023 kiezen de nieuwe Provinciale Staten de nieuwe Eerste Kamer.

Daarom zijn de verkiezingen dus ook belangrijk voor de landelijke politiek.

Image