Havenwerkers en anderen stonden stil bij hen die tijdens hun werk het leven lieten.

Image

WMD in Rotterdam ism FNV Havens, lokaal FNV Rotterdam en het Verhalenhuis belvedère.

Op Rotterdam Zuid, om precies te zijn op Katendrecht in het Buizenpark, staan twee modern vormgegeven metalen sculpturen die regelmatig tot gefronste wenkbrauwen leiden. Wat stellen ze voor en wat betekenen ze? Zelfs de buurtbewoners weten het vaak niet. Wel zien ze elk jaar, op 28 april, een groepje mensen daar bloemen en kransen neerleggen.

Hans Abelman, zelf kunstenaar maar ook ruim dertig jaar verantwoordelijk voor Kunst in de openbare ruimte in de stad Rotterdam, wilde aan die onbekendheid met het kunstwerk een einde maken. Hij was destijds betrokken bij de aanschaf van de beelden. In 2021 exposeerde hij in het vlakbij gelegen Verhalenhuis Belvédère en dat leek hem de ideale plek om aan de buurt en andere geïnteresseerden de geschiedenis van de beelden uit de doeken te doen.

De sculpturen blijken tezamen een monument te vormen ter nagedachtenis aan Edo Fimmen, vanaf 1919 tot aan zijn dood in 1942 leider van de Internationale Transportfederatie (ITF). In het kader van het eeuwfeest van de ITF vatte de vervoersbond FNV het plan op om deze gedreven vakbondsleider en fervent bestrijder van racisme te eren met een monument. Het ontwerp is van Ben Zegers. Hij noemde het monument “Vaart Vrij” naar het tijdschrift voor Duitse spoorwegarbeiders: “Fahrt Frei”. In het monument, een abstracte weergave van een liggende en staande bokshandschoen, symbolen van standvastigheid en dadendrang, is de beeltenis “en profile” van Edo Fimmen verwerkt. Het monument is onthuld op 28 november 1998, het Europese jaar tegen racisme. Edo Fimmen streed, als vakbondsman van het eerste uur, hard voor betere arbeidsomstandigheden. Daarom werd het monument al gauw de plek in Rotterdam waar de FNV Havens jaarlijks een bijeenkomt in het kader van Workers Memorial Day organiseert. Op deze dag worden wereldwijd de werknemers herdacht die het slachtoffer zijn geworden van arbeidsongevallen en beroepsziekten.

En zo werden vertegenwoordigers van de FNV Havens maar ook van de FNV Bouw, FNV Uitkeringsgerechtigden, FNV Senioren en FNV lokaal Rotterdam, uitgenodigd om, vooraf aan de herdenking, in het verhalenhuis te genieten van heerlijke soep en geschiedenisles. Linda Malherbe, mede-initiatiefneemster en bedrijfsleider van Verhalenhuis Belvédère, diste smakelijke verhalen op over de historie van het pand. In de 2e wereldoorlog was het een vrijplaats was voor allerlei illegale praktijken zoals verboden jazz concerten; Katendrecht was toen immers een hoerengebied en het was voor Duitsers verboden daar rond te lopen. Hans Abelman vertelde de ontstaansgeschiedenis van het monument en Margot Kranenburg van het Algemeen bestuur FNV legde uit wat Workers Memorial Day precies inhoudt. Daarna werd, in een toepasselijke druilregen, door vertegenwoordigers van FNV havens bloemen en een krans gelegd en werd er stilgestaan bij collega’s die het afgelopen jaar omkwamen bij de uitoefening van hun werk.

 

Margot legt uit wat Workers  Memorial Day inhoudt in het verhalenhuis Belvedere op Rotterdam Zuid