Kwaliteit en waardering
in de zorg 

Image

Kwaliteit in de zorg

  1. Indicatie van het recht op zorg naast het beschrijven van de te verrichten werkzaamheden, ook in uren per week aangeven. Hiermee voldoen aan de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep dd. 8 oktober 2018 in de zaak tegen het College van B&W van de gemeente Steenbergen.
  2. Bij het niet naleven van de CAO-VVT door de zorgverlenende instelling steunt Rotterdam de medewerkers in hun pogingen te mogen werken zoals in de cao overeengekomen.
  3. De gemeente staat voor professionele hulp in de jeugdzorg. Het betekent ook meer aandacht, waar nodig in de complexe jeugdzorg.
  4. Rotterdam moet zich terugtrekken uit de inkoop van de jeugdzorg en zich bezighouden met de toegang voor onze burgers. We willen de jeugdzorg versimpelen: het Rijk betaalt, de jeugdzorg wordt decentraal uitgevoerd en de schotten tussen de verschillende onderdelen moeten weg. Teams met een brede expertise (jeugdzorg, onderwijs, wonen en politie) staan in nauw contact met elkaar, zonder hand op de knip. Rotterdam moet zich hard maken richting het Rijk voor een herwaardering van de sector. Tekorten en onderwaardering van jeugdzorgwerkers moet voor eens en altijd stoppen.
Image