Armoedebestrijding 

Image
Armoede
  1. Rotterdam hanteert een minimumloon van €14,- voor eigen werknemers en extern ingehuurde werknemers, en past haar belasting- en heffingsbeleid hierop aan . Rotterdam lobbyt actief bij de nationale overheid om de bijstand hieraan te koppelen.
  2. Gratis OV in Rotterdam (nu voor 65 plus) uitbreiden voor mensen in de bijstand.
  3. Verruiming van budget van de gemeente voor armoedebeleid.
  4. Kwijtschelden van gemeentelijke belastingen en heffingen voor mensen op bijstandsniveau van 75% naar 100%.
  5. Vereenvoudiging bij het aanvragen van alle gemeentelijke voorzieningen, duidelijk vindbaar loket, in te vullen formulieren in begrijpelijke, niet ambtelijke taal. Extra hulp hierbij voor mensen die digitale vaardigheden ontberen.
  6. Bijverdienen in de bijstand mogelijk maken tot €400 per maand, om kansen te krijgen een plaats op de arbeidsmarkt te verwerven.
  7. Kinderarmoede terugdringen, gezinsinkomen veiligstellen zodat kinderen volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.
  8. Het stoppen van het verdienmodel van incassobureaus en deurwaarders: eerst een schuldhulpverlening-traject inzetten. Dit laatste beginnen bij de overheid zelf.
Image