Eerlijke
energietransitie 

Image
Sociale energietransitie
  1. Iedereen moet mee kunnen doen met de energietransitie, rekening houdend met inkomen, woonsituatie, leeftijd en andere omstandigheden. Kortom geen extra lasten en kosten voor mensen die al op of onder de armoedegrens leven.
  2. Het sociale element is cruciaal voor de energietransitie, Dat betekent naast ondersteuning en zeggenschap van bewoners(organisaties), aandacht voor energie-armoede, lokale werkgelegenheid en scholing. De verandering naar duurzame energie creëert kansen voor nieuwe werkgelegenheid. De gemeente stuurt hierbij -naast milieudoelstellingen- aan op echte banen onder goede cao-voorwaarden.
  3. De Rotterdamse politiek zal een begin maken met een compensatiefonds om de gevolgen voor werk en inkomen op te vangen. Ze doet tevens een oproep aan de landelijke politiek om ook voldoende financiële middelen ter beschikking te stellen zodat werkzekerheid en inkomenszekerheid van de getroffen werknemers gewaarborgd zijn.
  4. De gemeente en Havenbedrijf Rotterdam zullen bij de uitgifte en grondpachtprijzen van industrie en havengronden meer prioriteit stellen aan duurzaamheid en de kwaliteit van werkgelegenheid. Bedrijven die meer aan goede werkgelegenheid en (om)scholing doen, krijgen een beter aanbod.
Image