De menselijke maat
in de participatiewet 

Image
Participatiewet
  1. Rotterdam zet zich in voor de herijking dan wel vernieuwing van de participatiewet aangezien deze veel ongewenste bijwerkingen heeft. Zoals de kostendelersnorm.
  2. Begeleiding, ondersteuning, scholingsmogelijkheden en vertrouwen. Dat biedt Rotterdam de uitkeringsgerechtigden. Ze gaat netjes met ze om. Zo kunnen mensen met een uitkering zich kwalificeren voor een duurzame plek op de arbeidsmarkt.
  3. Rotterdam biedt een duidelijk loket voor mensen met vragen over werk, loopbaan en opleiding. Rotterdam zorgt voor voldoende garantiebanen en beschut werk.
  4. Rotterdam laat haar werkgelegenheid, social-return en re-integratiebeleid door FNV controleren op verdringing van reguliere banen.
  5. Rotterdam werkt aan versterking van de instroom in het Sociaal Ontwikkelbedrijf (Rotterdam Inclusief). Mensen met een arbeidsbeperking hebben recht op ondersteuning en begeleiding. Rotterdam Inclusief moet voor mensen met een arbeidsbeperking fungeren als springplank naar regulier werk en als een vangnet voor wanneer dat (nog) niet mogelijk is.
Image